12 Jan
12Jan

WikiFX là nền tảng tổng hợp các thông tin về nhà môi giới forex. Cung cấp toàn bộ thông tin về các sàn giao dịch cho người sử dụng đánh giá, tìm ra sàn forex thích hợp để đầu tư. Tuy nhiên vào ngày 17/11/2021 NCSC – Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia đã ngăn chặn tên miền www.wikifx.com do vi phạm pháp luật hoặc chính sách của tổ chức. Và WikiFX đã được xử lý theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Điểm đáng chú ý là WikiFX quảng cáo các sàn forex kém chất lượng. WikiFX tùy chỉnh cho các sàn forex, những sàn sẵn sàng “chi tiền” vào trang web sẽ được gắn vào các vị trí nổi bật, đầu trang. Ngoài ra, WikiFX còn chấm điểm “sai” và làm xáo trộn bảng xếp hạng các sàn forex. Và có rất nhiều chỉ trích từ nhà đầu tư, chi tiết tại: WikiFX.

Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING