Pond Coin là gì? Tổng quan Marlin Protocol
  •  09/01/2023 10:55 AM

Pond Coin là đồng token chính trên mạng lưới Marlin Protocol, hoạt động trên blockchain Ethereum, với tiêu chuẩn token ERC-20, tổng nguồn cung là 10 tỷ POND.

Read More  
Hướng dẫn sử dụng Etherscan
  •  14/12/2022 02:49 PM

Etherscan là tình khám quá blockchain trên mạng lưới Ethereum. Etherscan hỗ trợ người dùng kiểm tra lịch sử giao dịch, ví ethereum và các thông tin đồng coin, địa chỉ smart contract.

Read More  
I BUILT MY SITE FOR FREE USING